MUTUAL BENEFITS GROUP – GDPR

Inom teknisk konsultverksamhet behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i anställningsregister, matcha kompetens till våra kunder, fördela ekonomiska ersättningar och skatter eller arrangera utbildningar, konferenser och mässor.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat villkoren med en integritetspolicy för våra anställda, MBG-alumner, intervjukandidater, samarbetspartners, kunder, potentiella kunder och leverantörer.

Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Klicka på länken om du vill veta mer om vår integritetspolicy.

Med vänlig hälsning, MUTUAL BENEFITS GROUP

 

MUTUAL BENEFITS GROUP – GDPR
In the field of technical consulting, we treat a large amount of personal data. They are used, for example, to keep track of employment records, match skills to our clients, allocate financial compensation and taxes, or arrange training, conferences and fairs.

There are special rules for managing personal information in a safe and secure manner. On May 25, 2018, the Personal Information Act will be replaced by the new Data Protection Ordinance (GDPR), which means that the requirements change slightly. Due to these changes, we have supplemented the terms of an Privacy Policy for our employees, interview candidates, partners and customers.
It describes in more detail how and why we save your personal information and what rights you have.

Click the link to learn more about our privacy policy.

Sincerely, MUTUAL BENEFITS GROUP