Presentation av Cleantech på miljötekikmässa i Malaga och Calablanca

MBITS Presenterar Cleantech produkter på miljöteknikmässa i Malaga och Casablanca.

Intresset var stort när MBITS visade möjligheterna till att kyla med hjälp av solen i Casablancas hetta.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.