Mutual Benefits träffar MDI i Luxemburg

Mutual Benefits träffar MDI i Luxemburg för möte angående leverans av bilar 2011

Mutual Benefits vill tacka Guy Nègre, VD för Motor Development International för ett intressant möte den 03 september i Luxembourg där det har planerats seminarier kring Air Powered Electric Vehicle (APEV) – City Movers och dess roll i dagens samhälle. Mutual Benefits kommer att, i början på nästa år, presentera första-serien fordon till investerare och potentiella kunder i Scandinavien.

Mutual Benefits stödjer MDI som partner att etablera sin produkt på den Skandinaviska marknaden dvs. marknadsetablering och anpassning av fordonet till Skandinaviska förhållanden. Mutual Benefits är med och bygger framtiden i Sverige.

För mer information, kontakta Stéphane Baronnet (Business Development & Project Management) eller Niclas Jarhäll (VD).

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.