Mutual Benefits – Ett föredöme avseende ledarskap och verksamhetsinriktning.

Utifrån Västkraft valdes 15 st företag att ingå i Avanto, med högre krav på verksamheten än under Västkraftstiden. Av dessa 15 bolag valdes Mutual Benefits “som ett föredöme avseende ledarskap och verksamhetsinriktning” att presentera för EU-parlamentet, Olle Ludvigsson den 27 Maj 2011.

BRG’s motivering var:

Vi anser att Niclas har en mycket medveten satsning på sin personal där han lyfter fram delaktighet som ett av de viktigaste incitamenten till ett framgångsrikt företag. Det är så vi uppfattat honom som ledare under VästKraftstiden. Därför har vi lyft fram Niclas och hans Mutual Benefits att presentera sitt sätt att leda och utveckla företaget för EU-parlamentet.”

Catarina Lindfors, projektledare Avanto

”Man tackar!!! Medarbetarna är styrkan i alla företag. I ett konsultföretag kanske än mer. Därför vill MBITS utveckla varje medarbetares kompetens, för att nå företagets mål och uppfylla Mutual Benefits affärsplan utifrån medarbetarnas villkor” säger Niclas Jarhäll, VD Mutual Benefits.

Business Region Göteborg driver projektet Avanto, vars syfte är att resultatet av kompetensutveckling förstärks i ett antal deltagande företag och organisationer. Avanto fokuserar på medarbetarnas delaktighet, lärande miljöer, jämställdhetsintegrering och att medarbetarnas hälsa förbättras. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden.

Oktober 2011

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.