Mutual Benefits besöker MDIs fabrik i Nice med investerare

MBITS besöker MDI’s fabrik i Nice för tillverkning av APEV-City Movers tillsammans med investerare.

Besök Carros med Anders Berner, CEO World Trade Center Norra Europa samt investerare Åke Stråberg och Mats Jirander.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.