Mbits pristagare i affärsplanstävling Venture Cup 08/09

I december mottog Mbits pris för bästa regionala affärsidé för sin produkt Paraplyminne. Paraplyminnet är en produktidé som utvecklas tillsammans med högskolan i Halmstad.

Venture Cups motivering till priset: ”Affärsidén Paraplyminne har stor kundnytta och riktar sig till en målgrupp med ett tydligt behov. Möjligheten att koppla enheten till dagens mobiltelefoner tillsammans med ett enkelt gränssnitt är faktorer som ger bra förutsättningar för att lyckas.”

Affärsidé, Paraplyminne: ”Paraplyminne – En kommunikationsenhet som bidrar till struktur-, planerings- och minnesstöd för personer med kognitiv funktionsnedsättning, eller de som använder mobiltelefon frekvent. Enheten är ett tillbehör till dagens mobiltelefoner och bygger på befintlig kommunikationsteknik. Paraplyminnena kräver ingen extra huvudenhet och stimulerar flera sinnen vid påminnelse. Ett lätthanterligt gränssnitt tillfredställer målgruppens behov.”

Venture Cup driver årligen en affärsplanstävling i samband med utbildning på högskolenivå. Venture Cup är en ideell organisation som bildades i Sverige 1998 av McKinsey & Company och finns idag i hela Norden. Organisationen stöds av Sveriges samtliga stora högskolor och universitet och drivs i samarbete med näringsliv och offentlig sektor. 2008/9 är det 778 affärsidéer som tävlar, varav 319 och över 400 deltagare tävlar i region Väst.

”Vi är mycket glada över Venture Cup juryns utlåtande och ser priset som ett bevis på att vi tagit ett steg i rätt riktning. Utmärkelsen visar att vi har positiv vind i seglen. Nu ökar vi farten för att nå våra mål”, säger Niclas Jarhäll, VD Mbits.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.